Holy Trinity C of E Primary School

Kenyon Street, Ashton-under-Lyne, OL6 7DU